Regulamin Serwisu Fitnesstronic.com

I. Postanowienia wstępne

1.      Właścicielem serwisu internetowego Fitnesstronic.com jest firma Bodyworks Michał Włodarczyk zwaną dalej Bodyworks z siedzibą w Łodzi 93-335 przy ul Łokietka 1/37 NIP: 982-028-16-69 REGON: 100637094

2.      Świadczenie usług serwisu internetowego Fitnesstronic.com odbywa się w oparciu o przepisy określone w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:

 • a.     prawa i obowiązki użytkowników serwisu internetowego Fitnesstronic.com;
 • b.     prawa i obowiązki firmy Bodyworks w zakresie świadczenia usług Fitnesstronic.com;

3. Fitnesstronic.com zajmuje się prowadzeniem serwisu informacyjnego i sprzedażą karnetów dostępowych do programów treningowych fitness.

4. Ceny karnetów treningowych wyrażone są w złotych polskich. Cennik zawarty w na podstronie http://www.fitnesstronic.com/cennik.php stanowi integralną część regulaminu.

5. Kontakt z obsługą serwisu jest możliwy za pośrednictwem: e-maila: office@fitnesstronic.com i tel: +48 606 909 940, w godzinach od 8:00 do 20:00 (codziennie)

6.Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia płatności za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Zakup karnetów treningowych

Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprzedaż karnetów treningowych odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony: fitnesstronic.com Aby złożyć zamówienie Kupujący wybiera rodzaj karnetu na stronie i klika przycisk "KUP KARNET". W wyniku tej akcji Zamawiający jest przekierowany na stronę systemu transakcyjnego Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po dokonaniu transakcji klient jest przekierowany z powrotem do serwisu Fitnesstronic.com Klient otrzymuje potwierdzenie mailowe dokonanej transakcji. W serwisie Fitnesstronic natomiast otrzymuje wirtualny karnet który upoważnia do korzystania z Programów treningowych w wybranej ocji.

Warunki płatności

Płatność za karnet może być uiszczona w następującej formie:
- kartą kredytową - poprzez Centrum Rozliczeniowe Dotpay,
- Przelewem bankowym na rachunek Bodyworks Michał Włodarczyk rachunek w mBank 07 1140 2004 0000 3402 5993 5015 (w tytule należy wpisać login z serwisu Fitnestronic.com i rodzaj karnetu ),
- poprzez system PayPal - za pomocą Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Reklamacje

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.
Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Bodyworks Michał Włodarczyk Łódz 93-335 ul Łokietka 1/37 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: office@fitnesstronic.com. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.

II. Słownik nazw

1.       Fitnesstronic - Podmiot odpowiedzialny: Bodyworks

Nazwy użyte w Regulaminie oznaczają:

2.       Regulamin - oznacza niniejszy regulamin świadczenia przez Fitnesstronic usług serwisu Fitnesstronic.com.

3.       Zasady - Instrukcje obsługi panelu treningowego i przepisy obowiązujące klubowiczów.

4.      Użytkownik -zwany dalej klubowiczem oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą z usług serwisu Fitnesstronic.com świadczonych przez Fitnesstronic na podstawie Regulaminu. Osoba fizyczna może być użytkownikiem usług Fitnesstronic świadczonych przez Bodyworks, jeżeli:

 • a.     posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • b.     uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

5.      Usługi Fitnesstronic – Są to wszystkie usługi świadczone w serwisie Fitnesstronic.com na rzecz użytkownika przez firmę Bodyworks, w szczególności:

 • a.     korzystanie z programów treningowych serwisu Fitnesstronic.com;
 • d.     korzystanie z galerii zdjęć razem z możliwością oceny prezentowanych zdjęć użytkownika;
 • e.     udział w Rankingu klubowiczów serwisu Fitnesstronic.com;
 • f.     korzystanie z forum i bloga Internetowego na zasadach określonych w regulaminie Forum;  

6.      Programy Treningowe Fitnesstronic - obejmuje zestaw programów treningowych powstałych na podstawie studiów fachowej literatury oraz w oparciu o programy sportowe Akademii Medycyny Sportowej Stanów Zjednoczonych ACSM.Większość programów treningowych Fitnesstronic posiada 4 stopnie zaawansowania, gdzie trudność wykonywania treningów wzrasta z kolejnym stopniem programu. Programy treningowe obejmują szereg wyselekcjonowanych ćwiczeń sportowych opisanych za pomocą grafiki, video i tekstu. Ćwiczenia ułożone są w programy treningowe zgodnie z wytycznymi ustalonymi przez zespół Fitnesstronic.com Każdy program treningowy może być wyświetlony w Panelu Treningowym w postaci filmu treningowego. Długość filmu treningowego odpowiada długości treningu. Wszystkie programy treningowe umieszczone w serwisie Fitnesstronic.com są własnością Bodyworks. Wszelkie kopiowanie bez zgody Bodyworks jest zabronione.

7. Zasady treningu Zasady korzystania z Panelu treningowego i programów treningowych

8.      Faza treningowa - Jedna z czterech części pełnego treningu Fitnesstronic (Cyklu). Faza treningowa to okres w którym klubowicz wykonuje swój trening. Składa się na program treningowy rozpisany na siedem dni powtarzający się przez 4 tygodnie. W przypadku zamrożenia treningu, okres fazy może się wydłużyć.

9.      Cykl Fitnesstronic - Na cykl treningowy składają się cztery fazy treningowe. Ukończenie cyklu treningowego oznacza wykonanie pełnego treningu Fitnesstronic. Po ukończeniu Cyklu Fitnesstronic użytkownik zostaje odznaczony znakiem gwiazdy. Gwiazda pojawia się przy jego loginie na stronach Klubutronic.

10.      Rok treningowy - Wyznacza ramy czasowe, w których obowiązuje klasyfikacja generalna klubowiczów w rankingu Fitnesstronic. Jest to okres, w którym użytkownik ma możliwość ukończenia swojego cyklu treningowego lub kilku cykli treningowych. Rok treningowy jest odpowiednikiem roku kalendarzowego. Ostatni dzień roku treningowego jest podsumowaniem klasyfikacji generalnej Fitnesstronic.

11.      Ranking Fitnesstronic - Ranking obejmuje wszystkich aktywnie ćwiczących klubowiczów i klasyfikuje ich osiągnięcia sportowe w 2 rankingach. Wysokość zajmowanego miejsca w rankingu Fitnesstronic uzależnione jest od takich wskaźników jak: odsetek wykonania programu treningowego w danej fazie treningowej, średnia systematyczności oraz inne obiektywne wskaźniki. Warunkiem zaistnienia w Rankingu Fitnesstronic jest wykonywanie ćwiczeń i zapisywanie Fit Punktów w tabeli treningowej.

12.      Ranking - Best Workout - Ranking najlepiej ćwiczących klubowiczów w aktualnej fazie treningowej.
Ze względu na zaawansowany algorytm miejsce w rankingu (zmieniające się w ciągu dnia) może być nie adekwatne do prawdziwie zajmowanej pozycji, realne miejsce w rankingu odświeża się automatycznie raz dobę w godzinach nocnych.

13.      Ranking - Klasyfikacja generalna Tabela klasyfikacj generalnej to podsumowanie przećwiczonych faz treningowych. Na wysokość zajmowanego miejsca w Klasyfikacji Generalnej, składa się suma wypracowanych Fit Punktów we wszystkich przebytych fazach treningowych. Użytkownik pojawia się w Klasyfikacji lub jego pozycja jest odświeżana dopiero po ukończeniu fazy treningowej. Każdego roku 1 stycznia następuje podsumowanie tabeli, 3 najlepszych klubowiczów zostaje upamiętnionych w ramach Klubutronic w Sali Chwały.
Klubowicze, którzy są w trakcie realizacji swojego cyklu treningowego i mają aktywne konto treningowe przenoszeni są do klasyfikacji na następny rok treningowy. Pozostali klubowicze którzy przestali regularnie ćwiczyć i nie mają aktywnego konta treningowego mają usuwaną historię przebycia swojego treningu a ich poziom zaawansowania jest obniżany do stopnia pierwszego.

15.      Sala Chwały – Jest to najwyższe wyróżnienie klubowicza Fitnesstronic. Do sali chwały trafia 3 najlepiej ćwiczących klubowiczów w ciągu roku treningowego. 3 najlepiej ćwiczących klubowiczów wyłanianych jest w klasyfikacji generalnej za ubiegły rok treningowy.

16.      Konstruktor programu Treningowego - Narzędzie Fitnesstronic służące do konstruowania i modyfikowania programów treningowych. Konstruktor dostępny jest dla klubowiczów z wykupionum kontem PREMIUM. Narzędzie jest nie dostępne dla klubowiczów posiadających karnet podstawowy.

17.      Zamrożenie treningu - Klubowicz ma jedną możliwość zamrożenia swojego treningu w ciągu fazy treningowej. Zamrożenie treningu może trwać maksymalnie 5 dni w ciągu jednej fazy treningowej.

18.      Zablokowanie usług Fitnesstronic.com - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z usług Fitnesstronic.

19.      Zawieszenie usług Fitnesstronic.com - stan, w którym Użytkownik nie może, z przyczyn określonych w Regulaminie, korzystać z usług Fitnesstronic

III. Wykaz głównych stron Internetowego Klubu Fitnesstronic.com

1.       Rejestracja - obejmuje zespół formularzy dotyczących danych osobowych, preferencji osobistych, predyspozycji zdrowotnych, wyboru programów treningowych czyli danych niezbędnych do rejestracji użytkownika w serwisie Fitnesstronic.com

2.   Panel Treningowy – to internetowa aplikacja umożliwiająca przeprowadzenie treningu w oparciu o wybrany program treningowy Fitnesstronic. Panel Treningowy Fitnesstronic zawiera szereg usług i funkcjonalności świadczonych przez Fitnesstronic zgodnie z zasadami i niniejszym regulaminem.

a.       Panel -  wyświetla film treningowy, tu uzyskuje się informacje na temat programu treningowego i bieżących ćwiczeń, tu dodaje się punkty powtórzeń.

b.       Wyniki – to informacje o przebiegu i wykonaniu programu treningowego.

c.       Historia aktywności - zawiera dane o przebytych fazach treningowych.

d.       Profil – umożliwia edycję danych użytkownika, dodawanie zdjęć i zmianę avatara, zapisywanie danych o wymiarach ciała.

e.       Ustawienia – umożliwia zmianę ustawień oraz opcji treningu i konta Klubowicza

f.       Harmonogram – wyświetla aktualny dzień treningowy i harmonogram ćwiczeń.

g.       Diety – wyświetla sugerowaną dietę przewidzianą na dany dzień treningowy

3.   Zasady - obejmuje szereg instrukcji, zasad i wytycznych obowiązujących klubowicza Fitnesstronic.

4.   Programy - opis programów treningowych Klubutronic.

5.   Ranking – klasyfikacja klubowiczów według różnych wskaźników wykonania treningu.

6.   Forum – forum klubowiczów serwisu Fitnesstronic. Miejsce do dyskusji i wymiany poglądów głównie na tematy dotyczące treningów w serwisie Fitnesstronic. Kształtowanie i rozwój społeczności klubowiczów Fitnesstronic.

7.   Galeria – prezentacje zdjęć sylwetek Klubowiczów Fitnesstronic. Użytkownik może publikować swoje zdjęcia, które będą wyświetlane na stronach Fitnesstronic.com Zdjęcie powinno przedstawiać Twoją sylwetkę, lub powinno być powiązane z Twoją osobą. Administrator serwisu może usunąć zdjęcie jeśli nie będzie spełniać wymienionego kryterium.

8.   BLOG – Blog Fitnesstronic - strona zawierająca szereg porad, artykułów i nowinek dotyczących zdrowego trybu życia ćwiczeń i zdrowego odżywiania się.

9.   Kontakt – strona opisująca zespół Fitnesstronic.com oraz informacja kontaktowa.

IV. Rejestracja użytkownika w serwisie Fitnesstronic.com

1.    W celu zarejestrowania i założenia konta w serwisie Fitnesstronic.com użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie przesłać wypełniony formularz drogą elektroniczną do Fitnesstronic, poprzez klknięcie przycisku „Rejestruj” znajdującego się w formularzu na stronie Rejestracji Klubutronic.

2.      Wypełnienie Formularza odbywa się w oparciu o następujące zasady:

 • a.       użytkownik powinien wypełnić wszystkie pola Formularza, chyba że pole jest wyraźnie oznaczone jako opcjonalne (dobrowolne);
 • b.       dane wpisane do Formularza powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który wypełnia Formularz i być zgodne z prawdą;
 • c.       osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych wpisanych do Formularza jest wyłącznie Użytkownik;
 • d.       użytkownikowi, którego dotyczą dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
 • e.       użytkownik jest zobowiązany do dokonania wyboru Loginu, który:
 • f.       nie jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub nazwiskiem osoby, która nie wyraziła na to zgody;
 • g.       nie stanowi słowa/słów powszechnie uznawanego za wulgarne lub obraźliwe;
 • h.       użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od prób wykorzystywania Loginów, należących do innych osób, jeżeli nie wyraziły na to zgody;
 • i.       użytkownik wypełniając formularz jest zobowiązany do powstrzymania się od naruszania praw osób trzecich i ogólnie przyjętych norm obyczajowych;
 • j.       użytkownik nie może posługiwać się loginem, który został uprzednio wybrany przez innego użytkownika.
 • k.       zabroniona jest rejestracja użytkownika, który używa do rejestracji tymczasowo wygenerowany elektronicznie adres email.
 • l.       administratorem zbioru danych osobowych zawierającego dane wpisane do formularza jest Fitnesstronic.

3.      Przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z:

 • a.     przyjęciem do wiadomości i akceptacją przez użytkownika postanowień Regulaminu;
 • b.     złożeniem przez użytkownika oświadczenia, że dane zawarte w Formularzu są zgodne z prawdą;
 • c.     przyjęciem do wiadomości i akceptację ostrzeżenia o ryzyku wynikającym z wykonywania ćwiczeń;
 • d.      upoważnieniem Fitnesstronic do przetwarzania danych osobowych zawartych w formularzu w celu świadczenia usług w ramach Internetowego Klubutronic dla celów celów statystycznych i kontaktów z zarejestrowanymi użytkownikami. Nie udostępniamy danych osobowych klubowiczów serwisu Fitnesstronic w celach zarobkowych oraz osobom trzecim ;
 • e.     przyjęciem do wiadomości prawa wglądu do treści oraz poprawiania danych osobowych wpisanych do Formularza.

4.     Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celach statystycznych oraz na otrzymywanie informacji pochodzących wyłącznie od Fitnesstronic

 • Zgoda na przetwarzanie danych może być w każdej chwili cofnięta, z zastrzeżeniem konsekwencji określonych w Rozdziale VII Punkt 7 Regulaminu.

V. Karnet treningowy Fitnesstronic

Wybór programu treningowego i korzystanie z Internetowego Klubu Fitnesstronic na okres jednej fazy treningowej jest dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników którzy wykupią karnet treningowy. Karnety treningowe są płatne zgodnie z aktualnym cennikiem, który reguluje Bodyworks i udostępnia na stronie www.Fitnesstronic.com/cennik.php. Opłata za Karnet upoważnia użytkownika do korzystania z usług Internetowego Klubu Fitnesstronic zgodnie z jego rodzajemu.
Karnet zachowuje ważność na okres pełnej fazy treningowej wliczając w to dni zawieszenia treningu. Usługi dostępne przy wybranym koncie Fitnesstronic opisane są w niniejszym regulaminie:

1.      Karnet PODSTAWOWY jest to określony zespół usług i funkcjonalności świadczonych przez Fitnesstronic. Na karnet PODSTAWOWY składa się:

 • a.     Uczestnictwo użytkownika w pełnej fazie treningowej w wybranym przez użytkownika planie treningowym;
 • b.     Prawo wyboru dowolnego programu treningowego, który odpowiada jego poziomowi zaawansowania w systemie Fitnesstronic;
 • c.     Możliwość zmiany programu treningowego w trakcie trwania fazy treningowej – 2 razy;
 • d.     Możliwość zawieszenia programu treningowego w trakcie trwania fazy treningowej: 1 raz;
 • e.     Zapis pomiarów ciała;
 • f.     Prywatna galeria zdjęć.

2.      Karnet PREMIUM jest to określony zespół usług i funkcjonalności świadczonych przez Fitnesstronic. Na Karnet PREMIUM składa się:

 • a.     Uczestnictwo użytkownika w pełnej fazie treningowej w wybranym przez użytkownika planie treningowym.
 • b.     Prawo wyboru dowolnego programu treningowego z dowolnego poziomu zaawansowania bez względu na poziom zaawansowania użytkownika Fitnesstronic;
 • b.     Możliwość zmiany programu treningowego w trakcie trwania fazy treningowej – 2 razy;
 • b.     Możliwość zrestartowania programu treningowego w ciągu 7 dni od rozpoczęcia fazy treningowej;
 • c.     Możliwość zawieszenia programu treningowego w trakcie trwania fazy treningowej: 1 raz;
 • d.     Zapis pomiarów ciała;
 • e.     Prywatna galeria zdjęć.
 • f.     Możliwość modyfikacji bieżącego programu treningowego w danej fazie treningowej, przy zastrzeżeniu zmiany klasy rankingowej na klasę rankingową PLAN INDYWIDUALNY (PLIN);
 • g.     Konstruktor programu treningowego - Możliwość własnej konstrukcji programu treningowego, korzystając z bazy wszystkich ćwiczeń dostępnych w serwisie Fitnesstronic.com, przy zastrzeżeniu zmiany klasy rankingowej na klasę rankingową PLAN INDYWIDUALNY (PLIN).
Opłaty za karnet trenigowy mogą ulegać zmianie bez konieczności informowania klubowiczów. Wszelkie zmiany cenowe obowiązują wszystkich klubowiczów dopiero od następnej fazy treningowej wybranej przez użytkownika.

VI. Konta klubowicza i kluczowe zasady związane z Kontem Fitnesstronic.

 • Po zarejestrowaniu użytkownik otrzymuje Konto „TESTOWE” na okres 1 dnia. Jest to okres, w którym należy kupić karnet Fitnesstronic aby zyskać dostęp do treningów.
 • Blokada konta testowego następuje po upływie 24 godzin od zarejestrowania. Konto przechodziw w stan uśpienia, a użytkownik nie ponosi żadnych opłat. Aby je odblokować należy kupić karnet korzystając z metody płatności opisanej w zakładce KONTO w panelu użytkownika.
 • Jedno Konto Fitnesstronic przypada na jednego zarejestrowanego użytkownika Internetowego Klubutronic.
 • Wybór karnetu i szczegóły przeprowadzania transakcji zawarte są w panelu użytkownia - zakładka KONTO, do którego dostęp jest możliwy po zalogowaniu do serwisu. www.Fitnesstronic.com/body/konto.php
 • Konto można usunąć w każdej chwili wybierając opcję w panelu treningowym
 • Karnet Fitnesstronic utrzymuje swoją ważność przez okres jednej fazy treningowej.
 • Termin ważności karnetu Fitnesstronic upływa wraz z ostatnim dniem treningowym w danej fazie treningowej.
 • W przypadku nie wykorzystania karnetu treningowego w ciągu 6 miesięcy od daty wykupienia, możliwość wykonania treningu przepada, a konto przechodzi w stan uśpienia. Oznacza to, że Użytkownik będzie posiadał swoje konto w systemie bez żadnych dodatkowych opłat. Użytkownik, którego konto jest w stanie uśpienia będzie mógł w dowolnym momencie wykupić ponownie karnet podstawowy/premium aby rozpocząć trening w klubie Fitnesstronic.
 • W przypadku metody płatności przelewem, po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Bodyworks, karnet zostanie potwierdzony i zyska ważność do końca bieżącej fazy treningowej. Okres zablokowania konta nie powoduje zawieszenia treningu.
 • Harmonogram programu treningowego upływa razem z czasem rzeczywistym. Istnieje jedna możliwość zawieszenia programu treningowego w ciągu fazy treningowej. Harmonogram programu treningowego zatrzymuje się w dniu, w którym został zawieszony przez użytkownika. W opcji konta Podstawowego i Premium program treningowy można zawiesić maksymalnie na okres 5 dni.
 • Dzień treningowy - jest to dzień, w którym użytkownik ma zaplanowany trening wg wybranego programu treningowego.
 • Dzień treningowy - upływa o godzinie 24:00 czasu polskiego.
 • Faza treningowa - jest to zestawienie ćwiczeń fitness tworzące program treningowy wybrany przez użytkownika i składa się na 28 dni treningowych.
 • Faza treningowa - trwa nieprzerwanie przez 28 dni od momentu wybrania daty rozpoczęcia treningu plus ewentualne dni zawieszenia przez użytkownika.
 • Nie można cofać dni treningowych w swoim harmonogranie programu treningowego.
 • Istnieje możliwość dodania punktów powtórzeń jeden dzień wstecz. Aby to wykonać należy skorzystać ze specjalnego linku LINK. Nie ma możliwości dodania punktów powtórzeń do wcześniejszych dni w programie treningowym.
 • Można zmienić program treningowy w trakcie trwania fazy treningowej. Zmiana programu treningowego spowoduje rozpoczęcie programu treningowego od początku i utratę zapisanych wyników w bieżącej fazie treningowej. Zmiany programu treningowego można dokonać wielokrotnie w czasie trwania fazy treningowej, lecz jedynie w ciągu 3 dni od daty rozpoczęcinia treningu.
 • W przypadku zmiany programu treningowego po upływie 3 dni od daty wybrania pierwszego programu treningowego w danej fazie treningowej, konto użytkownika może zostać zablokowane lub zresetowane bez powiadomienia.
 • W przypadku nie opłacenia konta, będące w trybie testowym bądź zablokowanym zostanie zresetowane po upływie 7 dni od wyboru programu treningowego.
 • Konto użytkownika po zresetowaniu przejdzie w tryb uśpienia – użytkownik po zalogowaniu będzie mógł wykupić karnet treningowy i ponownie wybrać program treningowy na okres miesiąca.
 • Nie aktywne, bądź długo nie używane Konto użytkownika zostanie usunięte.

VII. Prawa i obowiązki Użytkownika

1.      Bodyworks dołoży wszelkich starań, aby korzystanie z usług serwisu Fitnesstronic.com było możliwe dla klubowiczów wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże Bodyworks nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z usług świadczonych przez Bodyworks. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z usług Fitnesstronic.com, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego:

 • a.     przeglądarka internetowa IE 5.0 lub wersje wyższe; albo przeglądarka internetowa oparta na silniku Mozilla 1.0 lub wersjach wyższych;
 • b.     w miarę najświeższa instalacja pluginu Adobe Flash Player.

2.      Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu oraz Zasad. Oznacza to w szczególności:

 • a.     Używanie zgodnie z przeznaczeniem i regulaminem poczty wewnętrznej, przesyłanie za pośrednictwem poczty wewnętrznej treści ogólnie uznanych za uprzejme wobec innych ludzi;  
 • b.     korzystania z Internetowego Klubutronic zgodnie z obowiązującym regulaminem i Zasadami;
 • c.      przestrzegania punktów niniejszego regulaminu.

3.      Użytkownik posiada pełną świadomość, że programy treningowe zawarte w Internetowym Klubie Fitnesstronic są prezentowane tylko w celach informacyjnych, programy treningowe nie posiadają żadnych oficjalnych sportowych badań i nie są zalecane przez żadne upoważnione do tego instytucje w tym lekarzy medycyny.

4.      Użytkownik posiada pełną świadomość, że wykonywanie ćwiczeń z programów treningowych, może nie przynieść oczekiwanych rezultatów i niesie ze sobą ryzyko uszkodzenia ciała i/lub utraty zdrowia.

5.      Użytkownik posiada pełną odpowiedzialność za wykonywanie ćwiczeń z programów treningowych serwisu Fitnesstronic.com i zobowiązuje się do przestrzegania Zasad wykonywania ćwiczeń.

6.      Użytkownik bierze na siebie odpowiedzialność za wszelkie problemy zdrowotne wynikłe w skutek wykonywania ćwiczeń z programów treningowych Fitnesstronic i zobowiązuje się do nie pociągania do odpowiedzialności karnej: właściciela lub pracowników serwisu Fitnesstronic.com.  

7.      Bodyworks  jest uprawniony do zablokowania konta użytkownika w Internetowym Klubie Fitnesstronic.com, w przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu i Zasad lub jeżeli zablokowanie konta użytkownika okaże się konieczne z innych ważnych przyczyn stwierdzonych przez Bodyworks, w tym brak opłaty za karnet treningowy. Postanowienia niniejszego punktu nie wyłączają podejmowania przez Bodyworks innych działań, jeżeli są przewidziane postanowieniami Regulaminu.

8.      Bodyworks jest uprawniony do zaprzestania udostępniania usług świadczonych w serwisie Fitnesstronic.com na rzecz użytkownika w przypadku:

 • a.     braku potwierdzenia opłaty za karnet treningowy;
 • b.     naruszenia przepisów prawa lub postanowień Regulaminu lub Zasad przez użytkownika;
 • c.     jeżeli użytkownik nie dokonuje logowania do systemu dłużej niż przez kolejnych 60 dni;
 • d.     jeżeli użytkownik nie dokonuje aktywacji żadnego programu treningowego dłużej niż przez kolejnych 90 dni;
 • e.     jeżeli zaprzestanie udostępniania usług Fitnesstronic okaże się konieczne z ważnych przyczyn stwierdzonych przez Bodyworks.

9.  O ile to będzie możliwe, firma Bodyworks zawiadomi uprzednio użytkownika o zamiarze zablokowania konta lub zablokowania udostępniania usług serwisu Fitnesstronic.com. W przypadkach, o których mowa w punkcie 8 b-c, użytkownik zostanie powiadomiony przez Bodyworks o zamiarze zablokowania konta lub zablokowania udostępniania usług Fitnesstronic z wyprzedzeniem 5 dni. Zawiadomienie zostanie wysłane drogą elektroniczną na adres użytkownika wskazany przy rejestracji.

10.  W przypadku zablokowania konta lub zablokowania udostępniania usług serwisu Fitnesstronic.com, Bodyworks jest uprawniony do niezwłocznego umożliwienia skorzystania przez innego użytkownika z Loginu należącego do dotychczasowego użytkownika.

11.  Wszelkie materiały publikowane w serwisie Fitnesstronic.com, pozostają własnością Bodyworks.

12. Bodyworks zastrzega, iż zawarte w serwisie Fitnesstronic.com informacje stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. w Dz.U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 ze zm.) oraz bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. z 2001 r. nr 128 poz. 1402 ze zm.) i podlegają ochronie na zasadach określonych w tych ustawach. Pobieranie, wykorzystywanie, dalsze rozpowszechnianie, przedrukowywanie, udostępnianie w jakiejkolwiek formie (w tym formie elektronicznej lub w formie dalszego przekazywania danych za pomocą środków porozumiewania na odległość), przetwarzanie w całości lub w części, za wyjątkiem zapoznawania się z informacjami przez klientów Internetowego Klubutronic do ich użytku osobistego, wymaga pisemnej zgody Bodyworks.

VIII. Zakres odpowiedzialności Bodyworks

1.      Firma Bodyworks jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w udostępnianiu usług serwisu Fitnesstronic.com, jeżeli jest to spowodowane:

 • a.     koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;
 • b.     przyczynami niezależnymi od firmy Bodyworks (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2.      Bodyworks nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku ze świadczeniem usług Fitnesstronic.com.

3.      Bodyworks nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej.

4.      Bodyworks nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez ataki hakerów, wirusy komputerowe.

5.      Bodyworks nie ponosi odpowiedzialności za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkownika na jego skrzynce wewnętrznej.

6.      Bodyworks nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego Hasła i Loginu.

7.      Bodyworks nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności korzystania przez niego z usług Fitnesstronic.com w sposób niezgodny z obowiązującymi Zasadami lub Regulaminem oraz szkód wynikających z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

8.      Bodyworks nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie ciała i / lub utratę zdrowia w skutek właściwego lub niewłaściwego wykonywania ćwiczeń przez użytkownika na podstawie lub w oparciu programów treningowych zawartych w Internetowym Klubie Fitnesstronic. 

9.      Bodyworks zastrzega sobie prawo do udostępniania danych użytkownika oraz treści jego korespondencji, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

10.  Wyłącznym źródłem zobowiązań Bodyworks jest Regulamin. Wszelkie inne informacje, niezależnie od źródeł ich pochodzenia i miejsca publikacji, nie są wiążące dla Bodyworks.

VIII. Dodatkowe zastrzeżenia

1.      Bodyworks zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, oprogramowania przeznaczonego do udostępniania usług serwisu Fitnesstronic.com.

2.      Bodyworks zastrzega sobie prawo do zmian, bez uprzedzenia, szaty graficznej stron internetowych wykorzystywanych do udostępniania usług serwisu Fitnesstronic.com.

3.      Bodyworks zastrzega sobie prawo do zmian funkcjonalności usług Fitnesstronic.com, bez konieczności uprzedniego powiadomienia klubowiczów.

IX. Korespondencja

1.      Bodyworks kieruje korespondencję do użytkownika związaną z udostępnianiem usług Fitnesstronic.com na pocztę wewnętrzną poprzez wiadomości systemowe, wiadomości prywatne lub na adres e-mail wybrany przez użytkownika w formularzu przy rejestracji.

2.      Bodyworks zastrzega sobie prawo do:

 • a.     przesyłania na pocztę wewnętrzną poprzez wiadomości systemowe, wiadomości prywatne lub na adres e-mail użytkownika treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Bodyworks jak i innych podmiotów,
 • b.     załączania do listów elektronicznych klubowiczów treści informacyjnych i reklamowych, pochodzących zarówno od Bodyworks jak i innych podmiotów.

X. Zmiany Regulaminu

1.      Regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania na niniejszej stronie internetowej.  

2.      Bodyworks zastrzega prawo do zmian Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich na niniejszej stronie internetowej, w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy.

Polityka prywatności

Oświadczenie to dotyczy ochrony prywatności w serwisie Fitnesstronic.com Przygotowane zostało przez firmę Bodyworks i stanowi świadectwo dostrzegania przez nią problemów ochrony prywatności zarejestrowanych użytkowników. Są to zasady zbierania i rozpowszechniania informacji o użytkownikach, obowiązujące w naszym serwisie:

1.      Firma Bodyworks szanuje prawo użytkowników do prywatności. Dbamy o szczególne zabezpieczenia baz danych aby zapobiec ingerencji w prywatność użytkowników osób trzecich.

2.      Dane podane przez użytkownika przy rejestracji zna użytkownik i Bodyworks. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną one ujawnione, należy pamiętać o zachowaniu ostrożności w udostępnianiu swoich danych osobom trzecim. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych.

3.      Rejestrując się do serwisu Fitnesstronic.com użytkownik wyraża zgodę na przyjętą przez nas politykę prywatności, czyli przetwarzanie danych osobowych w obrębie usług świadczonych przez Bodyworks dla użytkownika końcowego oraz w celach kontaktowych i promocyjnych serwisu Fitnesstronic. Polityka prywatności dotyczy wszystkich zarejestrowanych użytkowników.

4.      Dane rejestracyjne tj: login będzie wykorzystywany na stronach serwisu Fitnesstronic.com do podpisywania przez użytkownika pisanych wiadomości na stronach Fitnesstronic. Do Prezentacji osoby użytkownika wykorzystany będzie: Avatar i Login w Galerii i w Rankingu w obrębie serwisu Fitnesstronic.

5.      Galeria zdjęć w serwisie Fitnesstronic.com jest publicznie dostępna, umieszczenie zdjęć w Galerii jest dobrowolne, a użytkownik posiada pełną swiadomość i odpowiedzialność za publikowane zdjęcia. Użytkownik wyraża również zgodę na oceny swoich zdjęć, które wystawić mogą jedynie zarejestrowani użytkownicy Fitnesstronic.

6.      Ranking użytkowników Fitnesstronic jest publicznie dostępny. Użytkownik posiada świadomość, że uczestniczy w rankingu Fitnesstronic i zajmuje określoną pozycję w danym rankingu klasowym od momentu rozpoczęcia swojej fazy treningowej. Dane użytkownika takie jak avatar, login, i dane sportowe zapisywane przez użytkownika na Platformie Treningowej: systematyczność i liczba wykonanych powtórzeń - wykorzystywane będą w analizie i prezentacji profilu użytkownika w Rankingu serwisu Fitnesstronic.com

7. Cookies (ciasteczka) Pliki cookies to małe pliki tekstowe wykorzystywane do zapisywania pewnych informacji na Twoim komputerze. Cookies nie są szkodliwe ani dla Ciebie ani dla Twojego komputera i danych, dlatego zalecamy nie wyłączanie ich obsługi w przeglądarkach. Wyżej wymienione dane profilowe dla usprawnienia działania serwisu mogą być przetrzymywane w plikach cookies i zapisywane wyłącznie na komputerze użytkownika

8.      Platforma treningowa jest sferą prywatną zarejestrowanego użytkownika. Każdy zarejestrowany użytkownik posiada indywidualny dostęp do Platformy treningowej, w której zawarte są podstrony: Plan Treningowy, Wyniki, Historia, Profil. Dostęp do indywidualnego konta na Platformie Treningowej i wszystkich jej podstron ma jedynie zarejestrowany użytkownik, który wykupił karnet Fitnesstronic. Konta na Platformie Treningowej mogą być monitorowane przez administratora serwisu Fitnesstronic.com

9.      Użytkownik może otrzymywać informacje promocyjne o Serwisie Fitnesstronic na swój adres email od firmy Bdyworks - informacje bedą dotyczyły aktualnie przez nas analizownaych tematów, informacje będą mogły zawierać reklamy różnych produktów (legalnych).

10.      Nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych czy tele-adresowych (jedynie w przypadku sprzedaży całego serwisu, lub jego części).