Tabela ćwiczeń nie obsługiwana

Wygląda na to że coś poszło nie tak (first_day[0]) <= strtotime($firstlipca )