Karnet Premium ( okres ważności: 4 miesiące )

... ... ... ... ... ...
Trening Online z Intstruktorem w postaci video treningów 43 Programy treningowe do wyboru                   Sesja dodatkowego Stretchingu (codziennie) Sesja ćwiczeń na brzuchy AbeXreme (codziennie) Bogata baza video ćwiczeń fitness Konstruktor programu treningowego

Kup Karnet Premium 4x 136 PLN cena promocyjna: 116 PLN


Karnet Podstawowy ( okres ważności: 4 miesiące )

... ... ... ...
Trening Online z Intstruktorem Ftiness 13 Programów treningowych do wyboru Bogata baza video ćwiczeń fitness1x mozliwość zawieszenia treningu

Kup Karnet Podstawowy 4x 84 PLN


Karnet Podstawowy ( okres ważności: 1 miesiąc )

... ... ... ...
Trening Online z Intstruktorem Ftiness 13 Programów treningowych do wyboru Bogata baza video ćwiczeń fitness1x mozliwość zawieszenia treningu

Kup Karnet Podstawowy cena : 21 PLN


Karnet Premium ( okres ważności: 1 miesiąc)

... ... ... ... ... ...
Trening Online z Intstruktorem w postaci video treningów 43 Programy treningowe do wyboru                   Sesja dodatkowego Stretchingu (codziennie) Sesja ćwiczeń na brzuchy AbeXreme (codziennie) Bogata baza video ćwiczeń fitness Konstruktor programu treningowego

Kup Karnet Premium 34 PLN cena promocyjna: 29 PLN


centrum rozliczeniowe Dotpay

Wyciąg z regulaminu serwisu Fitnesstronic.com - pełny regulamin pod tym linkiem

I. Postanowienia wstępne

1.      Właścicielem serwisu internetowego Fitnesstronic.com jest firma Bodyworks Michał Włodarczyk zwaną dalej Bodyworks z siedzibą w Łodzi 93-335 przy ul Łokietka 1/37 NIP: 982-028-16-69 REGON: 100637094

2.      Świadczenie usług serwisu internetowego Fitnesstronic.com odbywa się w oparciu o przepisy określone w niniejszym Regulaminie. Regulamin określa w szczególności:

3. Fitnesstronic.com zajmuje się prowadzeniem serwisu informacyjnego i sprzedażą karnetów dostępowych do programów treningowych fitness.

4. Ceny karnetów treningowych wyrażone są w złotych polskich. Cennik zawarty w na podstronie http://www.fitnesstronic.com/cennik.php stanowi integralną część regulaminu.

5. Kontakt z obsługą serwisu jest możliwy za pośrednictwem: e-maila: office@fitnesstronic.com i tel: +48 606 909 940, w godzinach od 8:00 do 20:00 (codziennie)

6.Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia płatności za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

Karnet treningowy Fitnesstronic

Wybór programu treningowego i korzystanie z Internetowego Klubu Fitnesstronic na okres jednej fazy treningowej jest dostępne tylko dla zarejestrowanych użytkowników którzy wykupią karnet treningowy. Karnety treningowe są płatne zgodnie z aktualnym cennikiem, który reguluje Bodyworks i udostępnia na stronie www.Fitnesstronic.com/cennik.php. Opłata za Karnet upoważnia użytkownika do korzystania z usług Internetowego Klubu Fitnesstronic zgodnie z jego rodzajemu.

Zakup karnetów treningowych

Osoba składająca zamówienie jednocześnie oświadcza, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Sprzedaż karnetów treningowych odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem Internetu. Zamówienia przyjmowane są 7 dni w tygodniu, przez 24 godziny za pośrednictwem strony: fitnesstronic.com Aby złożyć zamówienie Kupujący wybiera rodzaj karnetu na stronie i klika przycisk "KUP KARNET". W wyniku tej akcji Zamawiający jest przekierowany do na stronę systemu transakcyjnego Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Po dokonaniu transakcji klient jest przekierowany z powrotem do serwisu Fitnesstronic.com Klient otrzymuje potwierdzenie mailowe dokonanej transakcji. W serwisie Fitnesstronic natomiast otrzymuje wirtualny karnet który upoważnia do korzystania z Programów treningowych w wybranej ocji.

Warunki płatności

Płatność za karnet może być uiszczona w następującej formie:
- kartą kredytową - poprzez Centrum Rozliczeniowe Dotpay,
- Przelewem bankowym na rachunek Bodyworks Michał Włodarczyk rachunek w mBank 07 1140 2004 0000 3402 5993 5015 (w tytule należy wpisać login z serwisu Fitnestronic.com i rodzaj karnetu ),
- poprzez system PayPal - za pomocą Centrum Rozliczeniowego Dotpay

Reklamacje

Odstąpienie od umowy kupna - sprzedaży.
Reklamacja powinna być złożona w formie pisemnej na adres: Bodyworks Michał Włodarczyk Łódz 93-335 ul Łokietka 1/37 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: office@fitnesstronic.com. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty ich wpłynięcia.

powrót na górę